การออกแบบและเทคนิคการใช้กราฟฟิก เพื่องานภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล  

เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัลและ การออกแบบภาพเพื่องานภาพยนตร์และงานสื่อสารในงานออนไลน์รูปแบบต่างๆ 

แนวคิดทฤษฏี การบริหารธุรกิจสื่อออนไลน์ยุคใหม่ (เน้นธุรกิจContent และ Streaming) การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์/ เทคนิคContent Mapping /การออกแบบระบบงานและพัฒนาแผนปฎิบัติงาน ในธุรกิจสื่อออนไลน์ และสตรีมมิ่ง